ZPĚT na hlavní stránku...

Občanské sdružení DRŽOVICE
 

     |  Držovice  |   Zápisy   |   Fotogalerie   |   Dokumenty   |  Realita |   Odkazy   |   Zpravodaj   |   Hasiči   |   Sokol   |

DOKUMENTY - zde budou postupně uveřejněny informace o různých důležitých akcích které se budou jakkoliv dotýkat fungování a  života Držovic...

 

11. 3. 2013 Zakopejme válečnou sekeru
25. 2. 2013 Vize Blanky Kolečkářové
13.9. 2012 Blanka Kolečkářová se představuje. Posuďte sami... .Článek ze STANovin, novin hnutí Starostové a nezávislí
12.9.2012 Rozhodnutí o odvolání obce Držovice proti předběžnému opatření Magistrátu města Prostějova (odvolání k rozhodnutí o sklopení sloupků na parcele 941 k.ú. Držovice na Moravě)
18.07.2012 Text odvolání obce Držovice ve věci sklopných sloupků.
22.05.2012 Veřejná vyhláška  Magistrátu Města Prostějov - Odboru  dopravy nařizující odstranění sklopných sloupků na  p.č. 941 k.ú. Držovice na Moravě i s přílohami (vyjádření MěÚ Prostějov k instalaci dopravního značení, žádost obce Držovice o vyjádření  k instalaci doprav. značek Okresního ředitelství Policie ČR, faktura za výrobu dopravních značek, stanovisko Obce Držovice v řízeni o odstranění skl. sloupků, stanovisko Hasičského záchraného sboru Olomouckého kraje k umístění sklopných sloupků, vyjádření Povodí Moravy k umístění sklopných sloupků a vyjádření Okr. ředitelství Policie ČR)
15.05.2012 Proslov senátorky Boženy Sekaninové u pomínků obětí světových válek během oslav 120. výročí SDH Držovice
30.04.2012 Kolik jste platili za užití veřejného prostranství 2006-2011? A kolik jste měli?
(formát: pdf velikost: 240kB)
23.11.2011 Příběh Rexe z Držovic
(formát: pdf velikost: 240kB)
25.06.2010

Setkání u Floriánka 02.07.2010

(formát: pdf velikost: 170kB)
25.03.2009

Reakce pana Studeného na informační leták č. 10, vydaný v březnu 2009 paní starostkou

(formát: pdf velikost:  190 kB)

15.03.2009

Vítání jara 20.03.2009 ve 20:00 v restauraci u Johnů

(formát: pdf velikost:  590kB)

14.11.2008

Kateřinsk zábava 22.11.2008 ve 20:00 v restauraci u Johnů

(formát: doc velikost: 1 656kB)

25.10.2008 Být hejtmankou? To mě neděsí - článek z tisku "NOVÝ TÝDENÍK Prostějovska"
(formát: jpg velikost: 290 kB)
24.08.2008 Vyjádření k úmyslu zrušit JSDH Držovice
(formát: jpg velikost: 280 kB)
30.06.2008 Poděkování sponzorům - Setkání u Floriánka 28.06.2008
(formát: pdf velikost: 627kB)

26.06.2008

Setkání u Floriánka 28.06.2008

(formát: doc velikost: 627kB)

26.04.2008

Hodová zábava 03.05.2008

(formát: doc velikost: 160kB)

18.03.2008

Advokátka chybovala
(formát: pdf velikost: 14kB)
Na tento článek upozornila paní Pavla, zdroj MF DNES.

13.03.2008

Pomlázková zábava 22.03.2008

(formát: jpg velikost: 160kB)

17.11.2007

Cihelna Držovice - Stížnost OSD,

Cihelna Držovice - Báňský úřad,

Cihelna Držovice - Báňský úřad II strana 1, Cihelna Držovice - Báňský úřad II strana 2,

Cihelna Držovice - Hyigenická stanice,

Cihelna Držovice - Obecní úřad Držovice - reakce

10.11.2007

Kateřinsk zábava 23.11.2007 ve 20:00 v restauraci u Johnů(formát: doc velikost: 1 656kB)

13.07.2007

Poděkování sponzorům - setkání u Floriánka 30.6.2007
(formát: pdf velikost: 254kB)

20.06.2007

1. výročí samostatné obce Držovice - setkání u Floriánka 30.6.2007
(formát: pdf velikost: 254kB)

08.03.2007

Anonymní reakce reakce na poslední Držovický zpravodaj.
(formát: jpg velikost: 272kB)

21.11.2006

Smlouva o vyklizení nebytových prostor a jejich předání pro potřeby obecního úřadu.
(formát: jpg velikost: 326kB)

30.06.2006

Tisková zpráva Tiskového odboru Ministerstva vnitra.
(formát: jpg velikost: 326kB)

25.06.2006

Pozvánka na setkání U Floriánka.
(formát: pdf velikost: 328kB)

27.04.2006

Dopis OSD adresovaný na Městský úřad v Prostějově k rukám pana starosty Ing. Jana Tesaře.
(formát: pdf velikost: 29kB)

18.04.2006

Odpověď Občanského sdružení Držovice na dopis paní Blanky Kolečkářové.
(formát: pdf velikost: 18kB)

25.03.2006

Dopis paní Blanky Kolečkářové Občanskému sdružení Držovice.
(formát: pdf velikost: 19kB)

17.03.2006

Zpráva o činnosti Občanského sdružení Držovice za rok 2005.
(formát: pdf velikost: 69 kB)

06.02.2006

Drožovice mohou být samostatné už od 1.července 2006 "Není to ale ještě jisté," tvrdí možný starosta Tomáš Váňa...
(formát: jpg velikost: 367kB)

06.02.2006

Výzva pro uchazače na místo hlasatelky v místní části Držovice...
(formát: jpg velikost: 74kB)

06.06.2005

Zápis z tiskové konference, která se konala v hasičské zbrojnici v Držovicích. Za media: Právo, PV DEN, MF Dnes, ČTK, ČT 1, Český rozhlas. Tato tisková konference se týkala usnesení města o posunutí hranic katastru.
(formát: pdf velikost: 25kB)

25.02.2005

Výpis z podkladů, vydaných PhDr. Renátou Kottnerovou, koordinátorkou romských poradců, odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje
(formát: pdf velikost: 24kB)

02.02.2005

 Trocha historie a taky něco málo o naší obci Držovice...
(formát: pdf velikost: 59kB)

06.04.2004

 Zápis z jednání zástupců Občanského sdružení Držovice a zástupce MÚ Prostějov...
(formát: pdf velikost: 89kB)

23.02.2004

 !!! STANOVY !!! Občanského sdružení Držovice...
(formát: pdf velikost: 51kB)

23.02.2004

Občanské sdružení Držovice

Občané Držovic se usnesli 248 hlasy na založení občanského sdružení a pověřili přípravný výbor ve složení:

BLAŽKOVÁ Pavla

JOHN Zdeněk

STUDENÝ Jaroslav

VYMAZAL František

 

DOLEŽEL Tomáš

KLEVETA Pavel

MOTAŇ Josef

VYSLOUŽIL Jaroslav

 

KLEVETOVÁ Eva

KOBZOVÁ Kamila

PEŠÁK Josef

Ing. ŽEMLIČKA Jar.

 

 

KOLEČKÁŘOVÁ Blanka

VÁŇA Tomáš

 

 

a předložení žádosti a stanov Ministerstvu vnitra ke schválení.

Jednatel přípravného výboru Tomáš Váňa.